Veiligheid staat voorop met de BHV herhalingstraining

Elke werkende inwoner van Nederland brengt op jaarbasis behoorlijk wat tijd door op het werk. Daarom is de kans dat er iets misgaat op het werk ook behoorlijk groot. Dat kan komen door een medische toestand. Een collega kan bijvoorbeeld het bewustzijn verliezen. In deze situaties is het cruciaal dat omstanders in staat zijn om eerste hulp te verlenen. Binnen een bedrijf zijn dit vrijwel altijd collega’s. Als er gewacht moet worden op professionele hulpdiensten dan kan het voor het slachtoffer al te laat zijn. Naast dit soort situaties kan een noodsituatie ook ontstaan door een aan het werk gerelateerd ongeval. Dit zijn ongevallen die in veel gevallen voorkomen hadden kunnen worden. Preventie is daarbij beter dan genezen. Door mensen op de werkvloer te hebben die gevaarlijke situaties weten te herkennen wordt het vanzelf een veiligere plaats. Goede bedrijfshulpverleners zijn daarbij cruciaal. Het is belangrijk dat zij hun kennis up-to-date houden en waar nodig nieuwe dingen leren. G4s raadt BHV’ers daarom aan om jaarlijks op herhalingstraining te gaan.

Realistische trainingen

De trainingen bij G4s zijn erg realistisch. Noodsituaties worden zo echt mogelijk nagebootst zodat hulpverleners niet in paniek raken als er in het echt wat aan de hand is. Op de trainingsfaciliteiten van G4s zijn speciale ruimtes aandachtig ingericht om dit te bewerkstelligen. Bovendien worden er regelmatig acteurs ingezet. Dat zijn mensen die speciaal getraind zijn om de rol van een slachtoffer te spelen. Bij de cursus BHV herhalingstraining wordt er aan verscheidene onderdelen aandacht besteed. Je leert om medische eerste hulp te geven. Daarnaast leer je om een brand te blussen en wat je moet doen om een gebouw efficiënt te ontruimen. Door te trainen in een realistische setting leren cursisten hoe ze om moeten gaan met stress. Je bent klaar om een veilige omgeving te creëren voor je collega’s.