De pieper als communicatiemiddel

De pieper is een veel gebruikt communicatiemiddel binnen acute crisissituaties van, bijvoorbeeld, een GGZ instantie. Wat maakt de pieper hier nu zo geschikt voor?

De pieper bij calamiteiten

De pieper is hét communicatiemiddel als het gaat om calamiteiten. Maar wat maakt de pieper nu zo geschikt voor deze acute noodsituaties? Hier zijn meerdere redenen voor. Zo is het mogelijk om in de pieper meerdere ontvangers op te kunnen slaan die, als je een alarmsignaal afgeeft, allemaal een melding krijgen. Dit kan in de vorm van een tekstbericht zijn, een audiobericht en soms met lichtsignalen. Ook geeft een pieper vaak aan in welk specifiek gebied er direct assistentie ter plaatse moet komen.

Het verschil tussen de pieper en de portofoon

Een portofoon en een pieper lijken in veel opzichten zeer op elkaar. Wat maakt deze twee nu tóch verschillend? Het grote verschil tussen een portofoon en een pieper, ook wel semafoon genoemd, is dat het bij een pieper niet mogelijk is om met elkaar te praten, in tegenstelling tot een portofoon, waarmee dat wel mogelijk is.

De voordelen van een pieper

Er zijn verschillende voordelen aan het gebruik van een pieper bij calamiteiten binnen instanties. Zo zijn piepers namelijk zeer gemakkelijk in gebruik, mede doordat het met 1 druk op de knop mogelijk is om alarm af te slaan. Ook is het bereik zeer groot en gaat dit door vrijwel elk materiaal heen, in tegenstelling tot een mobiele telefoon die nog weleens zijn bereik verliest. Nog een groot voordeel is dat het piepersysteem netwerk nooit overbelast kan raken, in tegenstelling tot het netwerk van de mobiele telefonie. Ook niet onbelangrijk is het feit dat piepers gebruikt kunnen worden in gevaarlijke ruimten, zoals explosieven en ruimten met gevoelige sensoren. Dit komt doordat een pieper zelf geen signalen uitzendt, in tegenstelling tot bijvoorbeeld een mobiele telefoon.